img01

Pancetta

Pizza-Bar-Lounge
Pogledaj

img01

Pancetta

Pizza-Bar-Lounge
Pogledaj

img01

Pancetta

Pizza-Bar-Lounge
Pogledaj

img01

Pancetta

Pizza-Bar-Lounge
Pogledaj

img01

Pancetta

Pizza-Bar-Lounge
Pogledaj

img01

Pancetta

Pizza-Bar-Lounge
Pogledaj

img01

Pancetta

Pizza-Bar-Lounge
Pogledaj

img01

Pancetta

Pizza-Bar-Lounge
Pogledaj

img01

Pancetta

Pizza-Bar-Lounge
Pogledaj

img01

Pancetta

Pizza-Bar-Lounge
Pogledaj

img01

Pancetta

Pizza-Bar-Lounge
Pogledaj

img01

Pancetta

Pizza-Bar-Lounge
Pogledaj

img01

Pancetta

Pizza-Bar-Lounge
Pogledaj

img01

Pancetta

Pizza-Bar-Lounge
Pogledaj

img01

Pancetta

Pizza-Bar-Lounge
Pogledaj

img01

Pancetta

Pizza-Bar-Lounge
Pogledaj

img01

Pancetta

Pizza-Bar-Lounge
Pogledaj

img01

Pancetta

Pizza-Bar-Lounge
Pogledaj

img01

Pancetta

Pizza-Bar-Lounge
Pogledaj

img01

Pancetta

Pizza-Bar-Lounge
Pogledaj

img01

Pancetta

Pizza-Bar-Lounge
Pogledaj

img01

Pancetta

Pizza-Bar-Lounge
Pogledaj

img01

Pancetta

Pizza-Bar-Lounge
Pogledaj

img01

Pancetta

Pizza-Bar-Lounge
Pogledaj

Events

Pancetta je vrlo praktična za grupe ili razne manifestacije za veći broj ljudi. Uzimajući u obzir naše redovno ala carte poslovanje, veće grupe bi trebale da se najave najkasnije dan ranije. I na kraju, biće nam čast da budemo deo vašeg specijalnog okupljanja.

Rezervacije